नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा


मानवसेवा आश्रम (मानवता प्रवर्द्धन महाअभियान) को सेवामा आवश्यक कर्मचारीहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ !

नतिजा डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला !