उपलब्ध सेवाहरु


उपलब्ध सेवाहरु : 
  •  सहयोगापेक्षी बेसहारा सडकमानवहरुको अवस्था अध्ययन तथा यथार्थ विवरण संकलन
  • उद्धार, औषधोपचार, एवं पालनपोषण 
  • प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा 
  • मनोचिकित्सकिय सेवा तथा औषधी उपचार सेवा 
  • सुधार भएका र सक्षमहरुको लागि जिविकोपार्जन सम्बन्धि तालिम
  • सुधार पश्चात् परिवार खोजि पारिवारीक पुनर्मिलन
  • पारिवारीक पुर्नस्थापना हुन नसकेका बेसहाराहरुको दिर्घकालिन संरक्षण  
  • पारिवारीक परामर्श
  • अभिलेख तथा प्रतिवेदन
  • कसैलेपनि सडकमा आउन नपर्ने अवस्था निर्माण गर्न हरेक नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन विभिन्न मानवता प्रवद्र्धन सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन